Çocuk Zihin Gelişim Evreleri

ZİHİN GELİŞİMİ

          Okul yılları çocukların okurken, yazı yazarken, çeşitli fiziksel aktivite yaparken olan becerilerini geliştirebildikleri ve yeni kabiliyetler kazandığı dönemdir. Zihin gelişiminin önemli bir rolü okul ortamında gerçekleşir. Bu nedenle 6-12 yaş çocukları için okul çok önemli bir yere sahip, tıpkı 7 yaşında olan çocuğun okumayı yazmayı öğrenmesi, matematik işlemi yapması, problemler üzerinde akıl yürütme çabası içine girmesi gibi. Çünkü Piaget’in somut işlemler dönemindedir. Çocuklara ilişkin gözlemle ve deneyimlerinden yola çıkan Piaget, normal zihin gelişiminin dört yıl içinde ilerlediği teorisini savunmuştur. Ona göre başlangıçta refleksif yapılan işlemler, zamanla düşüncenin kazanılması ile bilinçli hale gelir.

        Piaget’e göre çocuklar somut işlemler dönemine geldiğinde, düşünme yetisi ve bilinçle yaklaşım özelliğine yakınlaşırlar. Daha mantıklı, esnek ve koordine edilebilirler. Düşüncelerinde mantıklı olmaya başlasalar da zamanla zihinsel ve egosantrik özellikler de gösterebilirler. Bu durum okul ortamında ki sosyal çevreye bağlı olarak gelişebilir. Bilişsel özellikli çocuk; temel eğitim almaya, matematik problemleri çözümeye ve öğrenmeye hazırdır.

        Somut işlemler döneminin diğer özellikleri de sıralama veya nesnel boyutuna göre (örneğin uzunluk boyutuna göre) sıraya koyma ve düşünme, yani çocuklara verilen yönergelere göre bir noktadan diğerine geçmelerini sağlayan mekânın anlaşılmasıdır. Mesafe ile zamanı ayırt edebilir, daha hızlı ve daha kısa zamanda istenilen yere ulaşabilir ve anlayabilirler.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0
X